Γέροντας Παΐσιος
Ρίξτε το μεγαλύτερο βάρος του αγώνα σας στην Προσευχή, γιατί αυτή μας κρατεί σε επαφή με τον Θεό και η επαφή αυτή πρέπει να είναι συνεχής.
Γέροντας Παΐσιος
ΟΣΙΟΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ-ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ

Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2009

Καθ. Στ. Σάκκος, για οικουμενιστική κίνηση

http://www.facebook.com/video/video.php?v=1210470354074&ref=mf

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2009

Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης

Στ. Σάκκος για ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ

http://www.facebook.com/video/video.php?v=1210470354074&ref=mf