Γέροντας Παΐσιος
Ρίξτε το μεγαλύτερο βάρος του αγώνα σας στην Προσευχή, γιατί αυτή μας κρατεί σε επαφή με τον Θεό και η επαφή αυτή πρέπει να είναι συνεχής.
Γέροντας Παΐσιος
ΟΣΙΟΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ-ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2010

η.. χΑΜΟΓΕΛΑΣΤΗ εΚΔΗΜΙΑ τΟΥ γΕΡΟΝΤΟς ιΩΣΗΦ βΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΥ

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου